DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

 1. Bendroji dalis.

 

1.1. Įmonės rūšis. Individuali įmonė.

1.2. Įmonės kodas 177200630

1.3. Įmonės įregistravimo data:1994 m. kovo 24 d.

1.4. Įmonės registravimo Nr. IP 94-80

1.5. Įmonės adresas Vandens g. 12, Šilutė

1.6. Vairavimo mokyklos adresas Geležinkelio g. 4, Šilutė

1.7. Mokyklos autodromo adresas, Laučių km., Šilutės raj.

1.8. Veiklos rūšis: Vairuotojų rengimas.

1.9. Šios darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja vairuotojų rengimo ir papildomą vairuotojų mokymo darbo tvarką.

1.10. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareiginės ir darbuotojų saugos ir sveikatos

instrukcijos.

 

 1. Mokyklos struktūra.

 

  1. Mokyklos struktūrą sudaro:

 1. Administracija.

 2. Mokymo patalpos.

 3. Mokymo priemonės.

 4. Darbuotojai.

 

 1. Mokyklos ir autodromo patalpų atidarymo ir uždarymo laikas

       8:00-17:00

Šeštadieniais nedirbame

 

 • Autodromas atidaromas vadovaujantis praktinio vairavimo grafiku.
 • Patekti į įmonės mokyklą ir autodromą ne darbo metu galima savininko nustatyta tvarka.

 

 

4. Darbo laikas

 

  1. Mokykloje mokymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos VKTĮ viršininko

įsakymu 2014-02-10 Nr. (50)11B-259

  1. Teorijos pamokos vyksta pagal patvirtintą grafiką, tačiau ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

  2. Teorinių pamokų pradžia darbo dienomis 17ºº val. ar pagal susitarimą.

  3. Praktinio mokymo pamokos vyksta pagal patvirtintą grafiką, tačiau ne ilgiau kaip 3 val.

vienam mokiniui per dieną .

  1. Kompiuterinė įranga naudotis gilinant savo žinias moksleivis gali neribotą laiką, mokyklos

darbo dienomis ir valandomis.

 

5. Reikalavimai mokymo klasei ir autodromui

 

  1. Mokykloje turi būti gaisro gesinimo priemonės.

  2. Palaikyti tvarkingą ir švarią mokymo vietą, įrengimus ir mokymo priemones.

  3. Autodrome laikytis nustatytos tvarkos.

 

6. Atsiskaitymas už mokymą

 

  1. Už mokymą besimokantysis atsiskaito mokymo sutartyje numatyta ir suderinta tvarka.

  2. Už papildomai pravestas teorines ar praktines vairavimo pamokas moksleivis moka mokymo

sutartyje numatytą papildomą sumą.

  1. Pinigai mokami į įmonės kasą, išrašant kasos pajamų orderį arba išmušant kasos čekį.

  2. Mokymo kursų kaina yra skelbiama iškaboje.

 

7. Informacija

 

  1. Informaciją pasiteiravimui galima gauti telefonu 8 655 36584 arba teikiama mokyklos

buveinėje adresu Geležinkelio g. 4, Šilutė.

  1. Direktorius Vytautas Knapkis telefonas 8 698 71139.

  2. Valstybinės transporto inspekcijos Klaipėdos skyrius telefonas 8 46 310525

Adresas: Pilies g. 12, Klaipėda

 

Taisykles parengė direktorius Vytautas  Knapkis

 2020.07.03